top of page
WhatsApp Görsel 2023-07-23 saat 19.54.15.jpg

BESOM

Çağdaş Türk Müziği Ödülleri  Yönergesi

 

Ödülün Amacı ve Niteliği:

 

Madde 1-

BESOM’un tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda; Çağdaş Türk Müziği alanında ödül verilecek yıl ile öncesindeki  yılı kapsayan zaman diliminde etkinlikleri ile öne çıkmış orkestralara,  topluluklara, korolara, yaşayan bestecilere, şeflere, solistlere veya araştırmacılara verilmek üzere “BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri” oluşturulmuştur. Bu ödüller; gerçek veya tüzel kişilere verilir.

 

Madde 2-

BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri her yıl iki alanda verilir. Ödüller özel beratıyla birlikte, heykeltraş Metin Yurdanur tarafından BESOM'a özel tasarlanmış müziği simgeleyen birer heykelcikten oluşur. Heykelciğin kaidesine ödüllendirilen kişinin adı ve ödül yılı yazılır.

 

Ödüller:

 

Madde 3-

a) BESOM Seslendirme Ödülü; Çağdaş Türk Müziği eserlerini seslendirmek, kayda alarak fiziksel veya dijital mecralarda yayımlamak şeklinde, ödül  yılı  ile öncesindeki yılı kapsayan zaman dilimi içinde, seçkin etkinlikleri ile öne çıkmış, orkestra, topluluk, koro, orkestra-koro şefi veya soliste,

 

b) BESOM Beste Ödülü; Çağdaş Türk Müziği  dağarına ödül  yılı ile öncesindeki  yılı kapsayan zaman dilimi içinde yeni eserler kazandıran, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden, eserleri yurt dışındaki yarışma ve festivallere kabul edilen ya da derece alan bir besteciye,

 

c) BESOM Araştırma Ödülü, Çağdaş Türk Müziği alanında yaptığı özgün araştırmaları sonucu yayımlanan makale veye kitapları, ödül yılı ile öncesindeki  yılı kapsayan zaman dilimi içinde yayımlanan bir araştırmacıya veya araştırmacı grubuna,

 

d) BESOM Onur Ödülü, Çağdaş Türk Müziği alanına katkılarıyla öne çıkan bir kültür-sanat insanına,

bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde verilir.

 

Madde 4-

BESOM Onur Ödülü her yıl bir gerçek kişiye verilir. Diğer BESOM ödülleri, her takvim yılında sadece, belirtilen alanlardan yönetim kurulunca belirlenecek iki tanesinde, birer gerçek veya tüzel kişiye verilir. Ödüllendirilecek kişiler, BESOM'un tüm üyelerine danışılarak belirlenecek adaylar arasından

Yönetim Kurulu’nca seçilir.

 

Seçim Yöntemi:

 

Madde 5-

BESOM Yönetim Kurulu ve Yedek Üyeleri, Denetim Kurulu ve Yedek Üyeleri ile BESOM üyelerinin önereceği ikişer kişi arasından, en çok önerilen ikişer aday  belirlenir. Yönetim Kurulu'nda kapalı oyla yapılacak son oylamayla, o yılki ödül verilecek özel veya tüzel kişiler seçilir.

 

Genel Hükümler:

 

Madde 6-

BESOM Ödülü sahipleri, her yılın Aralık ayında, 5. Maddede belirtilen yöntem çerçevesinde seçilir ve ilan edilir. Ödüller, açıklamayı izleyen iki ay içinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine sunulur. Genel dünya ve ülke koşullarındaki değişim ve ortaya çıkabilecek zorunluluklar nedeniyle bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

 

Madde 7-

BESOM Ödülü'nün seçilen kişilere  veriliş nedeni, ayrıntılı bir biçimde gerekçelendirilir ve bu gerekçe kamuoyuna açıklanır, ayrıca Derneğin web sitesinde yayınlanır.

 

Yürürlük ve Yürütme:

 

Madde 8-

Toplam 8 maddeden oluşan bu yönerge, üzerindeki tartışma ve  geliştirmeler sonucu,  BESOM Yönetim Kurulu’nun 19.11. 2023'de yaptığı genişletilmiş toplantıda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

20 Kasım 2023

bottom of page