top of page
WhatsApp Görsel 2023-07-23 saat 19.54.15.jpg

BESOM

Çağdaş Türk Müziği Ödülleri - Ödül Yönergesi

 

Ödülün Amacı ve Niteliği:

Madde 1-
BESOM’un tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda; Çağdaş Türk Müziği alanında etkinlik gösteren orkestralara, korolara, yaşayan bestecilere, şeflere, solistlere veya araştırmacılara verilmek üzere “BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri” oluşturulmuştur. Bu ödüller; gerçek veya tüzel kişilere verilir.

Madde 2-
BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri 1. Maddede belirtilenlerden her yıl iki alanda verilir. Ödüller özel beratıyla birlikte, müziği simgeleyen birer heykelcikten oluşur. Heykelciğin kaidesine ödüllendirilen kişinin adı ve ödül yılı yazılır.

 

Ödüller:

 

Madde 3-

a) BESOM Seslendirme Ödülü; Çağdaş Türk Müziği eserlerini en çok seslendiren orkestra, koro, orkestra-koro şefi veya soliste,

 

b) BESOM Beste Ödülü; Çağdaş Türk Müziği dağarına yeni eserler kazandıran, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden, eserleri yurt dışındaki yarışma ve festivallere kabul edilen, derece alan bir besteciye,

 

c) BESOM Araştırma Ödülü, Çağdaş Türk Müziği alanında yaptığı özgün araştırmaları yayımlanan bir araştırmacıya,

 

d) BESOM Onur Ödülü, Çağdaş Türk Müziği alanına katkılarıyla öne çıkan bir kültür insanına,

bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde verilir.

 

Madde 4-

BESOM Onur Ödülü her yıl bir gerçek kişiye verilir. Diğer BESOM ödülleri, her takvim yılında sadece, 1. Maddede belirtilen alanlardan yönetim kurulunca belirlenecek iki tanesinde, birer gerçek veya tüzel kişiye verilir. Ödüllendirilecek kişiler, BESOM Yönetim Kurulu’nca seçilir.

 

Seçim Yöntemi:

Madde 5-

Adaylar BESOM Yönetim Kurulu üyelerinin önereceği ikişer kişi arasından eleme yöntemiyle belirlenir. Oylamalar kapalı yapılır. İlk eleme sonucunda her alanda belirlenen iki aday arasında son oylamayla ödül sahipleri seçilir.

 

Genel Hükümler:

Madde 6-

BESOM Ödülü sahipleri, her yılın Aralık ayında Dernek Yönetim Kurulu’nun yapacağı toplantıda 5. Maddede belirtilen usul çerçevesinde seçilir ve ilan edilir. Ödüller, açıklamayı izleyen iki ay içinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine sunulur. Genel dünya ve ülke koşullarındaki değişim ve ortaya çıkabilecek zorunluluklar nedeniyle bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

 

Madde 7-

BESOM Ödülü'nün veriliş nedeni, ayrıntılı bir biçimde gerekçelendirilir ve bu gerekçe kamuoyuna açıklanır, ayrıca Derneğin web sitesinde yayınlanır.

Yürürlük ve Yürütme:

 

Madde 8-

Toplam 8 maddeden oluşan bu yönerge BESOM Yönetim Kurulu’nun 06.09.2020'de yaptığı toplantıda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

bottom of page