top of page

Ankara, 11.02.2017

 

 

2017 OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Besteciler - Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği’nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 Şubat 2017 Cumartesi günü başlangıç saati 14.00 olmak üzere derneğin Tunalı Hilmi Caddesi Park Apt. 114/42 adresindeki genel merkezinde yapılacaktır.

 

İlk toplantı için aranan çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 11 Mart 2017 Cumartesi günü başlangıç saati 14.00 olmak üzere aynı adreste gerçekleştirilecektir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmamaktadır.

 

Toplantıya katılımınızı diler, saygılarımızı sunarız.

 

Muammer Sun

 

Başkan

 

 

Genel Kurul Gündemi:

 

1. Açılış konuşması

2. Toplantıyı yönetmek üzere divan başkanı, başkanvekili ve yazmanı seçilmesi

3. 2016 yılı etkinlik raporunun genel kurula sunulması

4. 2016 yılı denetim raporunun denetim kuruluna sunulması

5. Yönetim ve denetim kurullarının aklanması

6. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi

7. Üyelerin yeni dönem çalışmaları ve yapılmış olan çalışmalar ile ilgili görüşlerinin alınması

8. Yıllık ödentilerin toplanması sorunun çözümü için gereken yolların belirlenmesi

9. Yıllık ödenti tutarlarının arttırılması konusunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi

10. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi düşünülen elektronik nota

      yayıncılığı projesinin yol ve yöntemleri konusunda fikir alışverişinde bulunulması

11. İletişime geçilemeyen üyelerin durumlarının karara bağlanması

12. Üyelerin dilek ve önerilerinin alınması

bottom of page