top of page

2019 - 2020 BESOM Ödülleri Açıklandı !

Besteciler, Orkestra Şefleri, Müzikologlar Birliği (BESOM) tarafından yeni oluşturulan BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri'nin ilk sahipleri belli oldu. Çağdaş Türk Müziği eserlerini en çok seslendiren orkestra, koro, orkestra-koro şefi veya solist için oluşturulan BESOM Seslendirme Ödülü'nün orkestra şefi Burak Tüzün'e, Çağdaş Türk Müziği dağarına yeni eserler kazandıran, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden, eserleri yurt dışındaki yarışma ve festivallere kabul edilen, derece alan bir besteciye sunulacak BESOM Beste Ödülü'nün Hasan Uçarsu'ya verilmesi kararlaştırıldı.

BESOM Yönetim Kurulu'nda oybirliğiyle alınan karara göre, BESOM Seslendirme Ödülü'nün orkestra şefi Burak Tüzün'e veriliş gerekçesi şöyle:

“Sadece erken Cumhuriyet dönemi Türk bestecileri değil, günümüzdeki çağdaş bestecilerimizin eserlerini, genel müzik yönetmenliklerini yaptığı Anadolu Senfoni ve ardından Hacettepe Senfoni Orkestrası, ayrıca yönettiği Devlet Senfoni Orkestraları ile programlarına alarak seslendirdiği, çoğunun ilk kez çalınmalarını gerçekleştirdiği, kayıt altına aldığı ve bazılarının yayınlanmalarını sağladığı için, BESOM 2019- 2020 Yılı Seslendirme Ödülü, orkestra şefi Burak Tüzün'e verilmiştir.

BESOM Beste Ödülü'nün besteci, akademisyen Hasan Uçarsu'ya verilmesinin gerekçesi ise şöyle saptandı:

“Çağdaş çoksesli müziğimize, oda müziğinden senfonik orkestra, solistler ve koro için büyük boyutlu yapıtlara kadar her ölçekte geniş biçimde katkıda bulunduğu, Türk ozanlarının dizelerini değişik türlerde bestelediği, yapıtları Avrupa'nın değişik ülkelerinde orkestra ve korolar tarafından seslendirildiği, kayıtları yayınlandığı, son dönemde Viyola ve Piyano için İkili Konçerto (Bir Aşk Destanı), Sakıncalı Piyade ve Troya'dan Çanakkale'ye eserleri tüm orkestraların dağarına girdiği için, BESOM 2019-20 Yılı Beste Ödülü, besteci Hasan Uçarsu'ya verilmiştir.”

BESOM Ödül Heykelciğini, ülkemizin önde gelen heykeltraşlarından Metin Yurdanur tasarladı.

hasan.jpeg
burak.jpeg
bottom of page