top of page

2021 OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

 

Ankara, 10.3.2021

 

Besteciler - Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği’nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2021 Pazar günü başlangıç saati 14.00 olmak üzere Angora Evleri, Deniz Sokak No: 4 Çayyolu-ANKARA adresinde Bahçe'de AÇIKHAVA'da  aşağıdaki gündemle düzenlenecektir.

İlk toplantı için aranan çoğunluk sağlanamadığında, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 4 Nisan 2020  Pazar günü başlangıç saati 14.00 olmak üzere aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmamakla birlikte, tüzüğün 13. maddesi uyarınca toplantıya katılan üye sayısının dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının (8) iki katından az olamayacağını, bu nedenle toplantıya katılımınızın önem arz ettiğini ve bu konuda gereken duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini belirtir, saygılarımızı sunarız.

Rengim Gökmen

BESOM Y.K. Başkanı

Toplantı Yeri ve Tarihi:

4 Nisan 2021 Pazar, Saat 14.00

Angora Evleri, Deniz Sokak No:4 Bahçesi

Çayyolu-Ankara

Not: Toplantı açık havada yapılacağından, üyelerin hava durumunu dikkate alarak 

       tedbirli giyinmeleri, kullanacakları maskeleri beraberlerinde getirmeleri rica   

       olunur.

Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış, Atatürk, şehitler, yitik sanatçılar ile dernek kurucumuz Muammer Sun

    anısına saygı duruşu

 2. Divan başkanı, başkanvekili ve yazmanın seçimi

 3. 2020 yılı Çalışma Raporu'nun Genel Kurula sunumu ve müzakeresi

 4. 2020 yılı Denetim Raporunun Genel Kurula sunumu ve müzakeresi

 5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun oylanması ve kurulun aklanması

 6. Denetim Kurulu Raporu'nun oylanması ve kurulun aklanması

 7. Yıllık ödenti tutarının belirlenmesi konusunda seçilecek yeni yönetime yetki verilmesi

 8. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi

 9. Üyelerin dilek ve önerilerinin alınması

10. Kapanış

bottom of page