top of page

BESOM Makale Yarışması Sonuçlandı

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikololar Birliği Derneği-BESOM tarafından düzenlenen makale yarışması sonuçlandı. Yarışma jürisi, gönderilen makalelerin hiçbirini ödüle layık bulmadı.


BESOM'un 2021 yılı başlarında şartnamesini açıkladığı yarışmanın konusu şöyleydi: “Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin verimi; nicel ve nitel olarak, yurt içinde ve yurt dışında ne denli etkili olabilmiştir? Elde edilen sonuca hangi nedenler yol açmıştır ve bu nedenler nasıl yorumlanabilir?”


Müzik ve müzikoloji camiasına geniş biçimde duyurulan yarışmanın son başvuru tarihi 30 Eylül 2021'di ancak gelen bazı talepler üzerine bu süre 30 Kasım 2021'e kadar uzatıldı. Buna karşın, ilk üç dereceye  9, 7 ve 5 bin TL ödülü bulunan yarışmaya  üç adet makale gönderildiği görüldü. Rumuzlu makaleler, değerlendirilmek üzere jüriye gönderildi. Jüri Prof. Dr. Ali Ergur, Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Acar, Prof. Dr. Türev Berki, Prof. Cihat Aşkın, Prof. Ersin Onay ve müzikolog Ersin Antep'ten oluşuyordu. Jüri, Ersin Onay hariç, 16 Aralık 2021 günü saat 19.00'da, herbir üye kendi değerlendirmesini yapmış vaziyette   Prof. Dr. Ali Ergur başkanlığında toplanarak kişisel değerlendirmelerini her makale için ayrı ayrı sundu. Oylama sonunda jürinin kararı, “BESOM Makale Yarışması kapsamında aday olan üç makaleden hiçbirinin, ödüle layık olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir”  şeklinde BESOM Yönetim Kuruluna bildirildi.

bottom of page