top of page
Join the captain! (2).png

BESOM'dan Ödüllü Makale Yarışması

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM), müzik ödüllerini açıkladıktan sonra, şimdi de 2021 yılı içinde sonuçlanacak bir “Ulusal Araştırma-Makale Yarışması” düzenledi. İlk üç dereceyi alacak makalelere toplam 21 bin TL para ödülü verilecek olan yarışmanın konusu, şöyle belirlendi:

 

“Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin verimi; nicel ve nitel olarak, yurt içinde ve yurt dışında ne denli etkili olabilmiştir? Elde edilen sonuca hangi nedenler yol açmıştır ve bu nedenler nasıl yorumlanabilir?”

Katılımın 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceği ve TC. vatandaşlarının katılabileceği yarışma, tümüyle internet üzerinden düzenlendi. Katılımcılardan 30 ile 45 sayfa arasında değişebilecek uzunlukta araştırma-makale istenen yarışmanın jürisinde alfabetik sırayla şu isimler yer alıyor:

 

Ali Ergur (Prof. Dr. Kültür Sosyologu – GS Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Cihat Aşkın (Prof. Dr. Kemancı - İTÜ-TMDK Öğretim Üyesi)

Ersin Antep (Uzman Müzikolog)

Ersin Onay (Prof. Piyanist- Emekli Öğretim Üyesi)

Kıvılcım Yıldız Acar ( Prof. Dr. MSGÜ. İDK. Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

Türev Berki ( Prof. Dr. HÜ. ADK. Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Yiğit Aydın ( Öğr. Görevlisi, Besteci - Bilkent Üniversitesi MSSF Öğretim Üyesi)

SONUÇLAR

Müzik ve müzikoloji camiasına geniş biçimde duyurulan yarışmanın son başvuru tarihi 30 Eylül 2021'di ancak gelen bazı talepler üzerine bu süre 30 Kasım 2021'e kadar uzatıldı. Buna karşın, ilk üç dereceye 9, 7 ve 5 bin TL ödülü bulunan yarışmaya üç adet makale gönderildiği görüldü. Rumuzlu makaleler, değerlendirilmek üzere jüriye gönderildi. Jüri Prof. Dr. Ali Ergur, Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Acar, Prof. Dr. Türev Berki, Prof. Cihat Aşkın, Prof. Ersin Onay ve müzikolog Ersin Antep'ten oluşuyordu. Jüri, Ersin Onay hariç, 16 Aralık 2021 günü saat 19.00'da, herbir üye kendi değerlendirmesini yapmış vaziyette Prof. Dr. Ali Ergur başkanlığında çevrimiçi toplanarak kişisel değerlendirmelerini her makale için ayrı ayrı sundu. Oylama sonunda jürinin kararı, “BESOM Makale Yarışması kapsamında aday olan üç makaleden hiçbirinin, ödüle layık olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir” şeklinde BESOM Yönetim Kuruluna bildirildi.

bottom of page