BESOM, Çağdaş Türk Müziği Ödülleri'ni oluşturdu

BESOM

B a s ı n   B ül t e n i

 

 

Müzik alanında yeni bir ödül:

 

BESOM, Çağdaş Türk Müziği Ödülleri'ni oluşturdu

 

 

Besteciler, Orkestra Şefleri Ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) tarafından müzik alanında yeni bir ödül ihdas edildi. BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri, her yıl Beste, Seslendirme ve Araştırma dallarından ikisinde verilecek. Ödüllerin amacı ile veriliş esasları bir yönergeye bağlanarak BESOM internet sitesine yerleştirildi.

Yönergeye göre, her yıl Çağdaş Türk Müziği alanında etkinlik gösteren orkestralar, korolar, yaşayan besteciler, şefler, solistler veya araştırmacılar arasından, verimlerine göre saptanacak iki özel veya tüzel kişi ödüllendirilecek.  Özel beratıyla birlikte, müziği simgeleyen birer heykelcikten oluşacak ödüller her yıl Aralık ayında ilan edilecek ve izleyecek iki ay içinde sahiplerine sunulacak.

Seslendirme Ödülü; Çağdaş Türk Müziği eserlerini en çok seslendiren orkestra, koro, orkestra-koro şefi veya soliste, Beste Ödülü; Çağdaş Türk Müziği dağarına yeni eserler kazandıran, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden bir besteciye,  Araştırma Ödülü; Çağdaş Türk Müziği alanında yaptığı özgün araştırmaları yayımlanan bir araştırmacıya, yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde verilecek.

Bilindiği üzere BESOM, 2006 yılında besteci-yayıncı Muammer Sun önderliğinde kurulmuş, çeşitli etkinliklerle yaşamını sürdürmüş bir dernektir. Halen BESOM yönetimi, 2020 genel kurulunda seçilen Rengim Gökmen (Başkan), Şefik Kahramankaptan (Başkan Vekili), Ertuğul Bayraktarkatal (Yazman), Deniz Atalay ( Muhasip) ve Cemi'i Can Deliorman'dan oluşmaktadır.