top of page

desteğiyle

    Ankara, 1.10.2016

 

II. GENÇ BESTECİLER BULUŞMASI

      TOPLANTI TUTANAĞI    

 

Toplantı, 10 besteci ile 1 müzikoloğun katılımıyla Sevda-Cenap And Vakfı’nın And Sanat olarak isim verdiği Tunalı Hilmi Caddesi Park Apt. No.114’ün birinci katında saat 16:30’da başladı. Toplantıya ilk kez katılanlar ile tanışıldıktan sonra Orhan Veli Özbayrak, ilk toplantıda konuşulanları, hatırlatmada bulunmak ve yeni katılımcılara aktarmak için kısaca özetledi.

 

Toplantının gündemine geçildi.

 

Konu: Genç Bestecilerin Kendilerini Tanıtmaları ve Gelir Elde Etmeleri için Yapılabilecekler

 

 • Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan konserin nerede yapılacağı tekrar gündeme geldi. ODTÜ A Salonu’nun bu konser için uygun olup olmadığı tartışıldı. Salonun büyüklüğü incelendikten sonra önerinin tekrar gündeme getirilmesi kararlaştırıldı.

 

 • İlk toplantıda tartışılan yorumcu havuzu oluşturulması konusu tekrar açıldı. Orhan Veli Özbayrak, bu konuyu HÜADK’de viyola yorumcusu olan Selen Güleç’e açtığını ve kendisinin bunu olumlu karşıladığını aktardı. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Onur Dağdeviren ve Yiğit Türk, yorumcu havuzu konusunu 2.10.2016 tarihinde TED Orkestrası ile konuşacaklarını bildirdiler.

 

 • Mart ayında gerçekleştirilecek konser için ilk toplantıda eser belirtmeyen Yiğit Türk, bu toplantıda çello ve piyano için bir eseri olduğunu; Burak Soykan ise kontrbas ve piyano için bir eseri olduğunu aktardı.

 

 • Orhan Veli Özbayrak, Genç Besteciler Topluluğu’nda bulunan bestecilerin eserlerini BESOM’un internet sitesinde paylaşabileceğinden bahsetti.

 

 • Notaların tek bir yerde toplanarak satılabilmesi ile ilgili düşünülen internet siteleri olan Babelscores ve Baplo’dan olumsuz yanıt alınırsa neler yapılabileceği konusu açıldı.

 

 • Bu bağlamda BESOM Derneği’ne bir e-ticaret kimliği kazandırılması ve eserlerin bu kimlik aracılığıyla satılması önerildi. Bu öneri gerçekleşirse BESOM’un internet sitesinin yeniden düzenlenmesi, siteye e-ticaret ve üyelik sistemlerinin eklenmesi gerektiği belirtildi.

 

 • Eserlerin basılarak dağıtılmasındansa elektronik dağıtım yolunun daha kolay olduğundan bahsedilerek SCA Yayınları ve Sun Yayınevi’nin bu konuya katkılarının olabileceğinden söz edildi.

 

 • Böyle bir sistemin kurulması sonucunda eserlerin fiyatlandırılmasının nasıl yapılacağı konuşuldu ve bu konu bir sonuca bağlanmadı.

 

 • Bestecilerin kendilerini nasıl daha verimli bir şekilde tanıtabileceklerine yönelik önerilere Youtube kanalı açma ve eserleri buradan paylaşma önerisi eklendi.

 

 • Bu öneriye ek olarak Can Aksel Akın, bestecilerin kendi eserleri hakkında yazılar yazabileceğini ve bu yazıları blog aracılığıyla paylaşarak kendilerini daha verimli bir şekilde tanıtabileceklerini belirtti. Ayrıca eserlerin icra edilmesindeki ve kayıt altına alınmasındaki kalite sorununu da dile getirdi.

 

 • Can Aksel Akın’ın blog fikrinden yola çıkılarak sadece eserler hakkında yazılan yazıların paylaşılması yerine müzik ile ilgili herhangi bir konuda yazılan yazıların paylaşılabildiği bir blog sitesinin açılabilirliğinden söz edildi.

 

 • Bestecilerin eser üretmek için çok fazla zamana gereksinim duydukları ve blog için fazladan zaman ayıramayabilecekleri belirtildi ve blog işine odaklanması gereken kişilerin müzikologlar olduğundan söz edildi.

 

 • Can Aksel Akın, toplantıdaki kişilere kompozisyon forumu dersine katılmalarını teklif etti ve bu teklif olumlu karşılandı.

 

 • Bahsedilen Youtube kanalı açma konusu sonuca bağlandı. Kanal ile Oğuz Namal’ın ilgilenmesi, kanalda standart bir video formatının olması, bu oluşuma Türkiye’de yaşayan her bestecinin eser gönderebilmesi kararlaştırıldı.

 

 • Onur Dağdeviren, Cem Önertürk’ün daha önceleri Başkent Üniversitesi’nde flüt üzerine gerçekleştirdiği ustalık sınıfını tekrar gerçekleştirme olasılığının varlığından bahsetti.

 

 • Yiğit Türk, Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan Genç Besteciler Konseri’nin kayıt altına alınması isteğinde bulundu. Burak Soykan, bu konuda yardımcı olabileceğini belirtti.

 

 • Bilkent Üniversitesi’ndeki ve Hacettepe Üniversitesi’ndeki bestecilik derslerine katılabilme önerisi yapıldı. Zaman sorunundan ötürü bu iki üniversitenin ortak dersler yapıp yapamayacağı üzerine konuşuldu.

 

 • İstanbul’da her yıl gerçekleştirilen Sesin Yolculuğu etkinliğinin veya buna benzer bir etkinliğin Ankara’da da yapılabilir olup olmadığı konuşuldu. Bunun yanı sıra Ankara’da çağdaş müzik festivali düzenlenmesi üzerine düşünüldü.

 

 • Türkçe müzik kitaplarının tasnif edilmesi, müzik ile ilgili olarak yeni çıkan kitapların takip edilmesi, bu kitapların Facebook ve Google Groups üzerinden paylaşılması önerildi. Bu öneriye ek olarak her toplantıya bir kitap okuyarak gelinmesi, okunan kitap üzerine tartışılması, kitap üzerine sunum yapılması önerildi.

 

 • BESOM’a ait internet radyosu kurularak bu radyo üzerinden hem genç besteciler platformundaki bestecilerin eserlerinin çalınması hem de Cumhuriyet Dönemi sonrası bestecilerin eserlerinin çalınması, her eserden önce eser hakkında kısa bir tanıtım konuşması yapılması önerildi.

 

 • Can Aksel Akın her bestecinin kendi eserlerini anlatmaları için fazladan gerçekleştirilebilecek toplantılar önerdi. Ayrıca bestecilerin özgeçmişlerinin BESOM’un internet sitesinde yer alması gerektiğine de değindi.

 

 • Bir sonraki toplantının tarihi ve saati 31 Ekim 2016, Pazartesi saat 17:00 olarak belirlendi.

 

                                                               - KATILIMCILAR -

 

 1. Berkay Toprak – Besteci / HÜADK (Ankara)

 2. Önder Yiğit Türk – Besteci / Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Ankara)

 3. Onur Dağdeviren – Besteci / Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Ankara)

 4. M. Burak Soykan – Besteci / HÜADK (Ankara)

 5. Berkay Şirin – Besteci / HÜADK (Ankara)

 6. Koray Köse – Besteci / Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Ankara)

 7. Can Aksel Akın – Besteci / HÜADK (Ankara)

 8. Oğuz Namal – Müzikolog / HÜADK (Ankara)

 9. Arda Özmen – Besteci (Ankara)

 10. Yunus Thurston – Besteci / Bilkent Üni. MSSF (Ankara)

 11. Orhan Veli Özbayrak – Besteci / HÜADK (Ankara)

bottom of page