top of page

Hakkımızda

Kuruluş ve Amaç

BESOM tüzüğü 1965 tarihli  ve kadük olan Besteciler Birliği'nin  tüzüğü esas alınarak, Girişim Kurulu üyeleri, Prof. Muammer Sun, Arda Erdem, Prof. Rengim Gökmen, Yrd. Doç. Turgay Erdener, Yrd. Doç. Işın Metin, Naci Özgüç, Nejat Başeğmezler, İsmail Sezen, Doç. Levent Kuterdem, Prof. Metin Munzur tarafından hazırlanmış, daha sonra Avukat Murat Böbrek tarafından gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yetkili makamlara sunulmuştur. BESOM, Ankara Valiliği'nin 6 Şubat 2006 tarihli onayı ile kurulmuştur. 

 BESOM'un amacı:

 

- Ulusal, evrensel ve sanatsal nitelikleriyle Cumhuriyet Türkiye’sini temsil eden Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin yeni yapıtlarla zenginleştirilmesi, kendi çeşitliliği içinde geliştirilmesi,

- Ülkemizde ve başka ülkelerde daha çok seslendirilmesi, yaygınlaştırılması, daha etkin tanıtılması; - Yaratma-seslendirme-yönetme-araştırma-eğitim ve yayın alanlarında daha çok ve nitelikli sanatçı yetiştirilmesine elverişli ortam yaratılması;

- Bestecilerin, Orkestra Şeflerinin ve Müzik Araştırmacılarının daha verimli kılınması için gereken ortamın yaratılması, maddi manevi ve mesleki haklarının savunulması,  bunun için gerekli kurumlaşmanın gerçekleştirilmesi;

- Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin nicelik ve nitelik açısından sürekli gelişimine, toplum yaşamına kazandırılmasına, evrensel müzik dağarına katılmasına katkıda bulunulmasına olanak yaratılmasını sağlamaya çalışmaktır.

bottom of page