top of page

    Ankara, 1.9.2016

 

I. GENÇ BESTECİLER BULUŞMASI

      TOPLANTI TUTANAĞI    

 

Toplantı, 8 besteci ile 3 müzikoloğun katılımıyla Sevda-Cenap And Vakfı’nın And Sanat olarak isimlendirdiği Tunalı Hilmi Caddesi Park Apt. No.114’ün birinci katında açıldı. Toplantıya katılanların birbiriyle tanışmalarının ardından Arda Özmen ve Orhan Veli Özbayrak toplantının yapılış amacını katılanlara özetlediler.

 

Toplantının gündemine geçildi.

Konu: Genç Besteciler Arası İletişim Sorunu  

 

 • Toplantıya katılan herkesçe varlığı onaylanan iletişim sorunun giderilmesinde bulunacak çözüm yollarının ancak genç bestecilerin ortak hareketiyle mümkün olabileceği kanaati katılımcılar tarafından görüş birliğiyle paylaşıldı.

 • İletişimsizliğin ortadan kaldırılması için ilk olarak yapılması kararlaştırılan eylem, üretimlerin katılımcılar arasında internet üzerinden paylaşılması oldu.

 • Sosyal medyada ortak bir sayfa oluşturulması yoluyla, herkesin kendi okulundaki etkinlikleri paylaşabileceği ve diğerlerini bu yolla haberdar edebileceği konuşuldu.

 • Katılımcıların, müzik ve notalarını birbirleriyle paylaşabilmesi için bir platform oluşturulması konuşuldu.

 • Katılımcılardan Oğuz Namal “Composerscircle” başlığını taşıyan bir internet sitesinden, oluşturulması düşünülen platforma bir örnek oluşturduğu düşüncesiyle bahsetti.

 • Uzun vadede nota paylaşımları ve satışlarının yapılabileceği, genç bestecilerin eserlerini bir araya getirecek bir başka sanal platform düşüncesi üzerine de konuşuldu. Orhan Veli Özbayrak “Babelscores” isimli internet sitesini bu düşünceye bir örnek olarak gösterip işleyiş ilkelerinden bahsetti. Bunun dışında, BESOM’un Babelscores ile bilgi almak üzere yazışması üzerine konuşuldu.

 • Katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi için internet üzerinden bir e-posta grubu kurulması kararı verildi. Bununla birlikte BESOM’un Facebook sayfasının da aynı amaçlara hizmet edebileceği Orhan Veli Özbayrak tarafından ifade edildi.

 • Namık Erten, İzmir’de Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümünün ortak eser çalışmaları ve bu çalışmaların sonucunda verdikleri konserle ilgili bilgi verdi. Bu durum katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.

 • Farklı üniversite ve konservatuvarlarda okuyan öğrencilerin birbirlerine kayıtsız kalmaları ve yaratılmış olan bu suni gruplaşmanın yol açtığı düşünülen “birbirine üstten bakma/birbirini küçümseme” sorunu ele alındı ve tartışıldı.

 • Çoğunlukla eğitim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilen farklı okulların kompozisyon bölümlerinin konserlerine ortaklaşa katılım sağlanması ve bu konserlerinin duyurularının doğru zamanlama ile yapılmasına özen gösterilerek diğer okulların da mutlaka haberdar edilmesi gerektiği kararına varıldı.

 • Sinan Samanlı’nın belirttiğine göre, İstanbul’da kompozisyon eğitimi veren okullar arasında;

            - MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı ile İTÜ MİAM arasında bir bağ var.

            - Bilgi Üniversitesi düzenli olarak her sene Yeni Müzik Festivali düzenliyor.

            - İÜ Devlet Konservatuvarı’nın ise biraz ayrı durduğunu ve kendi okulunun adı geçen okulla                çok kuvvetli bağları bulunmadığını düşündüğünü,

            - Aynı durumun İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı ile de geçerliliğini koruduğunu ve bu                         kurumla da pek fazla bağ bulunmadığını ifade etti.

 • İstanbul’da her sene gerçekleştirilen “Sesin Yolculuğu” etkinliğinin, genç bestecilerin ortaklaşa bir biçimde kendi eserlerini sunmasında tatmin edici tek ortam olduğu üzerine konuşuldu. Bunun çeşitlendirilmesi gerektiği üzerine görüş birliğine varıldı. “Sesin Yolculuğu”nun bütün olumlu yanlarının dışında, bu etkinlikten önceki prova eksikliği ve konserler arasında çok kısa aralar olması gibi dezavantajlarından da bahsedildi.

 • Genç Besteciler Buluşması’na katılan katılımcıların eser kayıtlarının bağlantılarının BESOM’un Facebook sayfasında ve internet sitesinde paylaşılmasına karar verildi.

 • İletişimin güçlendirilmesi için önümüzdeki dönem ortak konserlerin yapılabileceği, bu konserlerin gerçekleştirilmesindeki en büyük önkoşulun eserlere uygun çalgıcı bulmak olduğu konuşuldu. Bundan dolayı, katılımcıların konsere çıkartmak istedikleri eserlerinin çalgılamasının doğru zamanlama ile önceden bildirilmesi gerektiği ve çalgılamaya göre oluşturulması düşünülen çalgıcı havuzunun oluşturulmasının böylece kolaylaştırılabileceği üzerinde duruldu.

 • En uygun zaman olarak düşünülen Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan konserin yerinin HÜADK Konser Salonu, Çağdaş Sanatlar Merkezi veya SCA Vakfı’nın 1. Katı olabileceği düşüncesi paylaşıldı.

 • Müzikolog katılımcıların konser program kitapçıkları için program notu hazırlaması önerisi katılımcılar tarafından kabul edildi.

 • Namık Erten, Sinan Samanlı, Berkay Şirin, Ege Gür ve Orhan Veli Özbayrak yapılması planan konsere çıkarmayı düşündükleri eserlerinin çalgılamasını katılımcılara bildirdiler. Diğer katılımcılar da bir sonraki toplantıya kadar eserlerinin çalgılamasını kesinleştireceklerini ifade ettiler.

 • BESOM’un yakın bir zamanda içerisinde duyurmayı planladığı ve koro eserleri için düşünülen Seslendirme Çağrısı 2016 ile ilgili olarak Orhan Veli Özbayrak katılımcılara bilgi verdi.

 • Katılımcıların nota arşivlerinin diğer katılımcıların arşivleri ile beslenmesi konusunda telif hakkına aykırılık oluşturmayacak biçimde notaların internet üzerinden paylaşılması kararlaştırıldı.

 • Türk bestecilerinin eserlerinin notalarının HÜADK Kütüphanesinden fotokopi yoluyla bir kopyasının edinilebileceği bilgisini Orhan Veli Özbayrak katılımcılarla paylaştı.

 • Yeni müzik ile ilgili çalıştay yapma yapabilecek çalgıcıların taranarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunulması ve çalıştayların BESOM himayesinde SCA Vakfı’nda yapılabileceği kararlaştırıldı.

 • Okullarda verilen eğitimin yeni müzik alanındaki yetersizlikleri üzerinde duruldu.

 • Bir sonraki toplantıda “Genç besteci olarak müzikten maddi kazanç sağlamak mümkün mü?” sorusu üzerinde durmak ve ele alınıp kabul edilen görüşlerin uygulanması için yapılacak olan girişimlerle ilgili karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak, bunları bir takvime bağlamak kararı verildi.

 • Bu toplantıda konuşulanların güncel tutulabilmesi için hem internet üzerinden yazışılması hem de Ekim ayının ilk haftası (tercihen 1 Ekim 2016 tarihinde aynı yerde) tekrar toplanılması kararı alındı.

 

                                          - KATILIMCILAR -

 

 1. Sinan Samanlı – Besteci / MSGSÜ (Istanbul)

 2. Önder Yiğit Türk – Besteci / Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Ankara)

 3. Onur Dağdeviren – Besteci / Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Ankara)

 4. Namık Erten – Besteci / Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İzmir)

 5. Berkay Şirin – Besteci / HÜADK (Ankara)

 6. Şükrü Ege Gür – Besteci / HÜADK (Ankara)

 7. İrem Yamansoy – Müzikolog / HÜADK (Ankara)

 8. Oğuz Namal – Müzikolog / HÜADK (Ankara)

 9. Arda Özmen – Besteci (Ankara)

 10. Semih Pelen – Müzikolog / HÜADK (Ankara)

 11. Orhan Veli Özbayrak – Besteci / HÜADK (Ankara)

bottom of page