Mehmet Nemutlu

Derneğimiz, Türk bestecilerinin eserlerinin şef, besteci, müzikolog, müzisyen ve müzik öğrencilerinin incelemesine sunulabilmesi amacıyla  “Türk Bestecileri Partisyon ve Nota Belgeliği” oluşturmaya başlamıştır. Yaşayan bestecilerimiz ile yitirdiğimiz bestecilerin varislerinin BESOM'a verdikleri izinleriyle, arzuladıkları eserlerin notaları burada yayımlanmaktadır. Ancak bu yayın sadece inceleme amaçlı olmakta, kimseye eseri izinsiz seslendirme, kayıt etme gibi haklar vermemektedir. Herhangi bir seslendirme, kayıt yapma durumunda lütfen besteci ya da varisleri ile iletişime geçiniz.

Bu sayfa çalışma altındadır. 

Koro

EOFun Üç Şiiri:

---------------------------------------------------------------

Oda Müziği

12 Ton parçaları:

Bağımsız Parçalar (Partisyon):

Giriş-Koral-Çeşitleme:

Israr Musıkîleri:

---------------------------------------------------------------

Oda Orkestrası

Orkestra