top of page

Mehmet Nemutlu (mehmetnemutlu@gmail.com)

Derneğimiz, Türk bestecilerinin eserlerinin şef, besteci, müzikolog, müzisyen ve müzik öğrencilerinin incelemesine sunulabilmesi amacıyla  “Türk Bestecileri Partisyon ve Nota Belgeliği” oluşturmaya başlamıştır. Yaşayan bestecilerimiz ile yitirdiğimiz bestecilerin varislerinin BESOM'a verdikleri izinleriyle, arzuladıkları eserlerin notaları burada yayımlanmaktadır. Ancak bu yayın sadece inceleme amaçlı olmakta, kimseye eseri izinsiz seslendirme, kayıt etme gibi haklar vermemektedir. Herhangi bir seslendirme, kayıt yapma durumunda lütfen besteci ya da varisleri ile iletişime geçiniz.

Orkestra

Ses ve Orkestra

Oda Orkestrası

Oda Müziği

12 Ton parçaları

Yaylılar Dörtlüsü İçin Bağımsız Parçalar

Giriş-Koral-Çeşitleme

Israr Musıkîleri:

---------------------------------------------------------------

Ses ve Topluluk

Yaza Sızıla Metinleri

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Solo Çalgı

Koro

EOF'un Üç Şiiri

---------------------------------------------------------------

bottom of page