top of page

1. Amaç:

 

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği-BESOM tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna, erişilmesi Atatürk tarafından hedef gösterilen çağdaş müzik eğitiminde ve  dinletilerde kullanılmak amacıyla 100. YIL PİYANO İÇİN ÇOCUK PARÇALARI BESTE YARIŞMASI düzenlenmiştir.

 

2. Yapıtlarda Aranacak Özellikler:

 

a) İstenen parçaların eğitimlerini sürdüren öğrenciler tarafından çalınacakları dikkate alınmalıdır.

 

b) Yapıtın toplam süresi  7 ila 12 dakika arasında olmalıdır.  Yapıtta ayrı bölümler bulunabilir.

 

3. Katılma Koşulları

 

a) Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşları katılabilir. Ancak, Seçici Kurul üyeleri ile BESOM      Yönetim Kurulu  üyeleri yarışmaya katılamazlar.

 

 b) Yarışmaya gönderilecek yapıt, daha önce yayımlanmamış, ödül kazanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devir edilmemiş olmalıdır.

 

c) Besteci, yarışmaya birden çok yapıtla katılabilir.

 

d) Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapıtların internet dahil, sesli, görüntülü ve kağıt baskı olmak üzere her türlü basım ve yayınlama hakları üç yıl süreyle BESOM'a ait olacaktır.

 

e) Besteciler, ödül kazanan yapıtların seslendirilmesi sırasında,  program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanısıra,  kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul ederler.

 

f) Yarışmanın katılımcıları bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

 

4. Yapıtların Teslimi

 

a) Katılımcı, yapıtın bilgisayarla yazılmış notasını  PDF dosyası olarak, mp4  formatta midi seslendirme dosyasıyla birlikte hazırlar.

 

b) Katılımcı,  seçeceği 7 haneli harf ve rakamdan oluşan rumuzu, adı soyadı, doğum yeri ve yılı,      özgeçmişi, adresi, TC. Kimlik Numarası, banka hesap IBAN numarası, telefon ve düzenli     kullandığı e-posta adresi ve bir fotoğrafının yer alacağı kimlik beyanını ayrı bir word dosyası     olarak hazırlar.

 

c)  Katılımcı,

 

  • bestelerinin notasını PDF dokümanı olarak,

  • midisini mp4 dosyası olarak,

  • kimlik dosyasını word dokümanı olarak

 

     besomdernegi@gmail.com adresine, e-posta eki olarak gönderir. ( Örnek: zev23ar@gmail.com )

     Gönderilecek PDF nota dokümanında, ilk sayfanın sol üst tarafında katılımcının seçtiği yedi

     haneli rumuz yer almalıdır. Aynı biçimde midi mp4 dosyası ile kimlik dosyası da da bu rumuz ile

     tanımlanmalıdır.

 

d)  Katılımcı, birden fazla eser yollayacaksa, her eser için ayrı bir rumuz seçerek aynı prosedürü     uygulamalıdır.

 

d)  Yarışmaya gönderilecek besteler,  29/ Ekim/ 2022  günü saat 17.00’den önce      besomdernegi@gmail.com   adresine e-posta eki olarak ulaştırılmış olmalıdır.

 

e) Yapıt teslimiyle ilgili şartnamede  belirtilen koşullara uymayan besteler, yarışma dışı

bırakılırlar.

 

f) Katılımcıların kimlikleri BESOM yönetimi tarafından gizli tutulacak,  jüriye sadece rumuzlu mp4 ve pdf  dosyaları gönderilecektir. Ayrıca dereceye giremeyen katılımcıların kimlikleri açıklanmayacaktır.

           

5. Değerlendirme

 

a) Eleme: Yarışmaya gönderilen yapıtlar, BESOM Yönetim Kurulu'nca  jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri değerlendirmelerini  bildirirler ve böylece final konserinde seslendirilecek 6 beste belirlenmiş olur. Bestelerin rumuzlarına göre kimlik dosyalarından sahipleri belirlenerek, kendilerine bildirimde bulunulur , ayrıca kamuoyuna da açıklanır.

b) Final:

    a) Final Konseri, BESOM Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı içinde, Ankara'da  izleyiciye açık olarak düzenlenir ve kayıt altına alınır.

   b) Final konserinde bestelerin seslendirilmesi, bestecilerle görüşülerek BESOM tarafından düzenlenir.

  c) Jüri, final konserinde salonda hazır bulunarak seslendirilecek 6 parçayı dinler, kendi arasında puanlama yaparak ilk 3 derece ile 3 özendirme ödülünün sahiplerini belirleyerek BESOM yönetimine bildirir.  Sonuçlar, salonda izleyici huzurunda açıklanır.

6.  Seçici Kurul : (Soyadı harf sırasına göre)

 

Prof. Demet Akkılıç (Piyanist- ADK Piyano Ana Sanat Dalı Bşk)

Doç. Gökhan Aybulus (Piyanist- Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi)

Prof. Hatıra Ahmedli Cafer (Besteci)

Prof. Binnur Ekber (Piyanist- ADK Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi)

Turgay Erdener (Besteci)

Gülsin Onay (Devlet Sanatçısı - Piyanist)

Prof. Kamerhan Turan (Piyanist- Başkent Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı) 

 

7. Seçici Kurul Çalışmaları:

 

a) Şartnameye biçimsel olarak uygunluk ölçütlerini yerine getiren yapıtlar, seçici kurul tarafından amaca uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal söylem tutarlılığı ve benzeri ölçütler üzerinden ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

 

b) Her üye, yapıtları  100 tam puan üzerinden verdiği puanlarla  değerlendirip, BESOM Yönetim Kurulu'na bildirir. En fazla puan toplamış 6 yapıt finale kalmış  kabul edilir.

 

 c) Finale kalan bu yapıtlar,  BESOM tarafından 2023 yılı içinde düzenlenecek final konserinde     seçici kurul tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutularak, yarışmada ilk üç dereceye giren ve

özendirme ödülü alan yapıtlar belirlenir.

 

d) Jüri, herhangi bir ödül derecesini seçmeyebilir ya da paylaştırabilir. Jüri kararında özgürdür.

 

8. Besom Ödülleri:

1. Ödül:               8.000 TL

2. Ödül :              6.000 TL

3. Ödül :              4..000 TL

Özendirme:         2.000 TL

Özendirme:         2.000 TL

Özendirme:         2.000 TL

bottom of page