top of page

1. Amaç:

 

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) tarafından çağdaş Türk müziği besteciliği konusundaki çalışmaları özendirmek amacıyla bir “Ulusal Araştırma-Makale Yarışması” düzenlenmiştir.

 

2. Araştırma-Makale'nin  Konusu

 

Makale,  şu konu üzerine yazılmalıdır:

“Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin verimi; nicel ve nitel olarak, yurt içinde ve yurt dışında ne denli etkili olabilmiştir? Elde edilen sonuca hangi nedenler yol açmıştır ve bu nedenler nasıl yorumlanabilir?” 

 

3. Katılma Koşulları

 

a) Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşı katılabilir. Ancak, Seçici Kurul üyeleri ile BESOM Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri yarışmaya katılamazlar.

b) Yarışmaya katılacak yapıt, daha önce yayımlanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devir edilmemiş olmalıdır. 

c) Dereceye girecek  makalelerin yayın hakları üç yıl süreyle  BESOM’a ait olacaktır.

d) Yazarları, ödül kazanan makalelerini, kaynak olarak başka çalışmalarında kullanmaları durumunda, araştırma-makalenin kazandığı bu yarışma ve ödülü belirtmeyi kabul ederler.

 

e) Dereceye giren yazarlar,  yayın hakları konusunda BESOM'un hazırlayacağı muvafakat-sözleşme belgesini imzalamayı peşinen kabul ederler.

 

f) Yarışmanın katılımcıları bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

4. Araştırma-Makale'de Aranacak Koşullar:

 

a) Metinler, Türkçe,  Times New Roman karakterinde ,12 punto, 1,5 aralıklı yazılmış ve A4 büyüklüğünde en az 30 en çok 45 sayfa olmalıdır.

 

b) Metinlerde yer alacak nicel bilgiler  ile başka çalışmalardan yapılacak alıntılar ve atıflarla ilgili mutlaka kaynak gösterilmelidir.

 

c) Metinlerde, kişilikleri  zedeleyici ifade ve ithamlardan kaçınılmalıdır.

 

 

5. Makalelerin Teslimi

 

a) Yarışmaya gönderilen makale dosyası üzerinde, yazarın kimliğini belirten ad, imza ve benzeri

işaretler bulunmayacak, her makaleye yazarı tarafından rakam ve büyük harflerden oluşturulacak yedi haneli bir “rumuz”  verilecektir.

 

b) Katılımcılar, makalelerinin PDF dokümanı ve word dokümanı olarak birer kopyasını   besommakaleyarismasi@gmail.com  adresine, seçmiş oldukları 7 haneli rumuz ile alacakları yeni bir gmail adresi üzerinden e-posta eki olarak gönderirler. Gönderilecek her iki formattaki dokümanda, ilk sayfanın sol üst tarafında katılımcının seçtiği yedi haneli rumuz yer almalıdır.

 

c)  Yarışmaya gönderilecek makaleler,  30/ 9/ 2021  günü saat 17.00’den önce besommakaleyarismasi@gmail.com  adresine e-posta eki olarak ulaştırılmış olmalıdır.

 

d) Katılımcı;  rumuzu, adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, TC. Kimlik Numarası, banka hesap IBAN numarası, telefon ve düzenli kullandığı e-posta adresinin ve bir dijital fotoğrafının yer alacağı kimlik beyanını da, aynı e- posta adresinden  besommakaleyarismasi@gmail.com adresine göndermelidir.

 

d) Yapıt teslimiyle ilgili şartnamede  belirtilen koşullara uymayan makaleler, yarışma dışı

bırakılırlar.

 

6. Makalelerin Değerlendirilmesi:

 

a) Katılımcının, rumuzuyla  aldığı yeni e-mail adresi üzerinden gönderilecek makaleler, Yarışma Sekreteryası tarafından, Seçici Kurul üyelerine aktarılacaktır.

 

b) Her Seçici Kurul üyesi, en iyi bulduğu dört makaleyi seçer, bunları 100 tam puan sistemine göre verdiği puanlarla rumuzlarına göre sıralayarak, değerlendirme listesini Yarışma Sekreteryası'na gönderir. Sekreteryada Seçici Kurul üyelerinden ayrı ayrı gelen listelerdeki puanlar değerlendirilerek, sonuç bir liste üzerinde rumuzlarla ortaya çıkarılır.

Eşit puan alınması halinde, durum seçili kurulun kendi arasından seçmiş olduğu başkan tarafından tercihan belirlenir.

Yarışma Sekreteryası  rumuzlarla gönderilmiş kimlik dokümanlarını eşleştirerek kazananların listesini ortaya çıkartır.

 

7. Ödüller:

 

a ) Para Ödülleri:

 

1. Ödülü:  9.000 TL

2. Ödülü : 7.000 TL 

3. Ödülü : 5.000 TL 

 

b) Seçici Kurul, gönderilecek makaleler arasından bazı derecelere uygun makale görmeyebilir.

 

8.  Seçici Kurul:

 

Ali Ergur (Prof. Dr. Kültür Sosyologu – GS Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Cihat Aşkın (Prof. Dr. Kemancı - İTÜ-TMDK Öğretim Üyesi)

Ersin Antep (Uzman Müzikolog)

Ersin Onay, (Prof. Piyanist- Emekli Öğretim Üyesi)

Kıvılcım Yıldız Acar ( Prof. Dr. MSGÜ. İDK. Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

Türev Berki ( Prof. Dr. HÜ. ADK. Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Yiğit Aydın ( Öğr. Görevlisi, Besteci - Bilkent Üniversitesi MSSF Öğretim Üyesi)

*Ada göre alfabetik sıraya dizilmiştir.

 

9. Sonucun Duyurulması:

Yarışmanın sonucu BESOM tarafından Seçici Kurul değerlendirmelerinin tamamlanarak Yarışma Sekretaryasında sıralamanın yapılmasının ardından bir basın bülteniyle açıklanır. Sonuçlar BESOM web sitesine de yerleştirilerek duyurulur.

bottom of page