top of page

Onursal Kurucu Başkanımız

Muammer Sun

Onursal Üyelerimiz

Abdullah Dinçer Yıldız   - Yazar                                                

Ahmet Adnan Saygun   (1907-1991)            

Ahmet Samim Bilgen   (1910-2005)         

Bülent Arel   (1919-1990)                             

Bülent Tarcan   (1914-1991)

Cemal Reşit Rey   (1904-1985)

Cenan Akın   (1932-2006)

Cengiz Tanç   (1933-1997)

Cevad Memduh Altar   (1902-1995) 

Edgar Manas   (1875-1964)

Ekrem Zeki Ün   (1910-1987)

Erdoğan Okyay  - Müzik Yazarı

Ertuğrul Oğuz Fırat   (1923-2014)

Faik Canselen   (1908-2009)

Ferit Tüzün   (1929-1977)

Gültekin Oransay   (1930-1989)

Halil Bedii Yönetken   (1899-1968)

Hasan Ferit Alnar   (1906-1978)

Hikmet Şimşek   (1924-2001)

İlhan Baran   (1934-2016)

İlhan Mimaroğlu   (1926-2012)

İlhan Usmanbaş  (1921)

İsmail Zühtü (Kuşçuoğlu) Bey   (1877-1924)

İstemihan Taviloğlu   (1945-2006)

Kemal İlerici   (1910-1986)

Kemal Sünder   (1933-2004)

Mahmut Ragıp Gazimihal   (1900-1961) 

Mithat Fenmen   (1916-1982)

Muzaffer Sarısözen   (1899-1963)

Necil Kazım Akses   (1908-1999)

Nedim Otyam   (1919-2008)

Nevit Kodallı   (1925-2009)

Nuri Sami Koral   (1908-1990)

Okan Demiriş   (1942-2010)

Osman Zeki Üngör   (1880-1958)

Ruşen Ferit Kam   (1864-1944)

Sabahattin Kalender   (1919-2012)

Ulvi Cemal Erkin   (1906-1972)

Mehmet Veli Kanık   ( - 1953)

Yalçın Tura   (1934)

 

 

 

*İsimler alfabetik olarak yazılmıştır.

bottom of page