top of page


 

     BESOM tüzüğü 1965 tarihli Besteciler Birliği'nin (kadük olan) tüzüğü esas alınarak, BESOM Girişim Kurulu üyeleri, Prof. Muammer Sun, Arda Erdem, Prof. Rengim Gökmen, Yrd. Doç. Turgay Erdener, Yrd. Doç. Işın Metin, Naci Özgüç, Nejat Başeğmezler, İsmail Sezen, Doç. Levent Kuterdem, Prof. Metin Munzur tarafından hazırlanmış, daha sonra Avukat Sayın Murat Böbrek tarafından gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yetkili makamlara sunulmuştur.

 

     BESOM, (Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği) Ankara Valiliği'nin 6 Şubat 2006 tarihli onayı ile kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page