top of page

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği'ne besteciler, orkestra ve koro şefleri, müzikologlar, müzik yazarları, 18 yaşını dolduran kompozisyon ile müzikoloji bölümü öğrencileri üye olabilirler. Ayrıca derneğin amaçlarını gerçekleştirmede destek olan ve katkı sağlayan kişiler de üye olabilirler.

 

BESOM, bestecilerden, orkestra ve koro şeflerinden, müzikbilimcilerinden, müzik yazarlarından, tüzükteki amaçları benimseyen müzisyenlerden ve müzikseverlerden katılım ve destek beklemektedir. 

 

Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek en çok 30 gün içerisinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

 

Üyelik başvurusu aşağıdaki linkte verilen "Üyelik Başvuru Formu" doldurularak posta veya elektronik posta yoluyla BESOM adresine gönderilerek yapılabilir.

 

Üyelik Başvuru Formu

bottom of page