Yönetim Kurulu Asil Üyeler                                Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

 Rengim Gökmen (Başkan)                                   Muammer Sun

 

 Deniz Atalay (Sayman)                                        Ertuğrul Bayraktarkatal

 

 M.Burak Soykan (Üye)                                         Burak Tüzün

 Orhan Veli Özbayrak (Genel Sekreter)               Onur Arınç Duran

 

 Önder Özkoç (Başkan yrd.)                                 Sevgi Ünal

 

 

 

 

 

Denetim Kurulu Asil Üyeler                               Denetim Kurulu Yedek Üyeler

 

 Turgay Erdener                                                   Ahu Köksal

 

 Ahmet Şefik Kahramankaptan                         Hediye Çiğdem Aytepe

 

 Nejat Başeğmezler                                             Atilla Çağdaş Değer