Yönetim Kurulu Asil Üyeler                                Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Rengim Gökmen                                                   Burhan Önder

Ertuğrul Bayraktarkatal                                       Orhan Veli Özbayrak

Şefik Kahramankaptan                                        Erol Erdinç

Deniz Atalay                                                         Onur Arınç Duran

 

Cemi'i Can Deliorman                                          Yiğit Can Eyüboğlu

 

 

 

 

Denetim Kurulu Asil Üyeler                               Denetim Kurulu Yedek Üyeler

 

Turgay Erdener                                                    Ahu Köksal

 

Metin Munzur                                                      Burak Soykan

 

Nejat Başeğmezler                                               Burak Onur Erdem