top of page

Yönetim Kurulu Asil Üyeler                                Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Rengim Gökmen (Başkan)                                    Naci Özgüç

Şefik Kahramankaptan (Başkan yardımcısı)       Işın Metin

Deniz Atalay (Sayman)                                          Orhan Veli Özbayrak

İrem Yamansoy (Yazman)                                      Çiğdem Aytepe

 

Ozan Evrim Tunca (Üye)                                        Fatih Akman

 

 

 

 

Denetim Kurulu Asil Üyeler                               Denetim Kurulu Yedek Üyeler

 

Turgay Erdener                                                    Erol Erdinç

 

Pınar Aydın O’Dwyer                                           İsmail Sezen

 

Nejat Başeğmezler                                               Cemi’i Can Deliorman

 

 

 

 

 

bottom of page