top of page

2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ankara, 11.03.2017

2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


1. İmza tutanağında yer alan üye imzaları ile toplantı yeter sayısının sağlandığı tutanakla tespit edildi.

​2. Genel kurul, yönetim kurulu başkanı Muammer Sun tarafından açıldı.

​3. Toplantıyı yönetmek üzere Nejat Başeğmezler (başkan), Mehmet Oğuz Namal (başkanvekili) ve Semih Pelen (yazman) divan kuruluna seçildi.

4. 2016 yılı etkinlik raporu genel kurula sunularak görüşüldü.

​5. 2016 yılı denetim raporu genel kurula sunularak görüşüldü.

​6. Yönetim ve denetim kurulları genel kurul tarafından oybirliği ile aklandı.

​7. 2017 yılı için yönetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar ayraç içinde belirtilen statüleri ile yönetim kuruluna seçildi:

​Muammer Sun (Asil) Turgay Erdener (Yedek)

Burak Tüzün (Asil) Ertuğrul Bayraktarkatal (Yedek)

Önder Özkoç (Asil) Mehmet Oğuz Namal (Yedek)

Orhan Veli Özbayrak (Asil) Onur Arınç Duran (Yedek)

Semih Pelen (Asil) İsmail Sezen (Yedek)

​8. 2017 yılı için denetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre aşağıda adı yazılı olanlar ayraç içinde belirtilen statüleri ile denetim kuruluna seçildi:

Rengim Gökmen (Asil) Ahu Köksal (Yedek)

Ahmet Şefik Kahramankaptan (Asil) Hediye Çiğdem Aytepe (Yedek)

Nejat Başeğmezler (Asil) Atilla Çağdaş Değer (Yedek)

9. 2016-2017 dönemi içerisinde üye olanlar / istifa edenler doğrultusunda derneğin mevcut üye sayısının 92 olduğu bildirildi.

10. İletişim bilgileri olmasına karşın kendilerine ulaşılamayan dört üye ile iletişim sağlayabilmenin yolları tartışıldı.

11. BESOM Yönetim Kurulu’nun son dönem içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında toplantıya katılan üyelere bilgi verildi. Buna göre: a. Dernek için bir sanal ağ sayfası oluşturulmuş (www.besomder.org), b. Üyelerin içinde yer aldıkları etkinlikler ile ilgili duyuru ve haberler düzenli olarak sosyal medya ve e-posta aracılığıyla üyelerle paylaşılmış, c. Genç besteciler buluşmaları düzenlenmeye başlanmış, d. Düzenlenmekte olan seslendirme çağrısı ile ilgili olarak önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

12. Seslendirme Çağrısı için yollanan eserlerin icra edileceği tarihlerin Ankara Müzik Festivali ve Erimtan Müzesi’nde gerçekleşecek konserlerin tarihleri ile çakışmamasının gerekliliği hatırlatıldı.

13. Düzenlenmesi planlanan diğer seslendirme çağrılarının hangi tip enstrüman / orkestra için olabileceği üzerine tartışılarak, yılda en az iki defa yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

14. Derneğin bulunduğu konumun fiziki durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi verildi. Buna göre dernek merkezindeki elektrik tesisatının yetersiz olduğu üyelere bildirildi.

15. Derneğin mevcut maddi durumunun yapılacak aylık kira ödemeleri için çok yetersiz olduğu, üyelerin yıllık ödentiler konusunda duyarlı davranmalarının önemi ve gerekliliği hatırlatıldı. Çözüm olarak, ödentilerini yapmamış olan üyelerin tespit edilip uygun kişilerce kendilerine ihtarda bulunulması, her ay sonunda hatırlatıcı bir e-posta gönderilmesi, dönem sonunda hala ödentisini yapmamış olan şahıslar varsa bu isimleri içeren bir listenin tüm üyelere e-posta ile bildirilmesi, gerekli görüldüğü takdirde ise üyelikten çıkarılmaları kararlaştırıldı.

16. Rengim Gökmen, üyelerin ödentilerini yatırmamalarının “ilgisizlik”, “maddi yetersizlik” ve “kasti bir tavır neticesi” olmak üzere muhtemel üç sebebi olduğunu öne sürdü. Bunu daha iyi anlamak bağlamında ise belirtilen şıkları içeren bir anket yapılmasının faydalı olacağı fikri üzerinde mutabık kalındı.

17. Derneğin, gelir elde edebileceği olası diğer yollar üzerine düşünceler sunuldu. Buna göre dernek bünyesinde müzik kurslarının açılması ve e-nota yayıncılığına başlanması fikirleri ön plana çıktı. Fakat, dernek merkezinin SCA Vakfı bünyesinde bulunmasından ötürü müzik kursu fikrinden vazgeçildi; nota yayıncılığı ve satışı için ise derneğin iktisadi işletme sıfatı kazandığında elde edeceği maddiyatın, ortaya çıkan vergi yükünden daha az olması riskinden dolayı Denetim Kurulu Üyesi Şefik Kahramankaptan’ın da öneri ve aracılığı ile bu tür ticari kazanç sağlayacak faaliyetlerin Çağdaş Sanatlar Vakfı İktisadi İşletmesi üzerinden yapılması uygun bulundu.

18. Yıllık üyelik ödentilerinin meslek sahipleri için ₺150’ye, öğrenciler için ise ₺75’e yükseltilmesi oy birliği ile kabul edildi.

19.Erhan Tanman, Ünal Algın, Birce Tanrıgüden ve Cem Hakan Özaslan’ın üyelikten çıkarılmalarına; Ükemin Akbaş, Can Deliorman ve Hakan Şensoy’a üyelik teklifi götürülmesine karar verildi.

20. Genel kurul, üyelerin dilek ve önerilerinin ardından kapandı.


Nejat Başeğmezler (Başkan)


Mehmet Oğuz Namal (Başkanvekili) Semih Pelen (Yazman)

bottom of page